Osmidílná stezka jógy

Co je to vlastně ásana a proč se s ní setkáváme na lekcích nejčastěji? Je to vstupní brána do cesty, kterou se můžeme vydat… Jóga ásana je systém pozic (ásan), které cvičíme v určitém pořadí pravidelně, ideálně na denní bázi.

Ásana = pohodlná pozice většinou v sedě, ve které jsme schopni setrvat bez pohybu.

Běžně vidíme na lekcích jógy 5 dechů až 5 minut v jedné ásaně. Ale prameny ashtangy jógy podle Patanjali (ho) uvádějí čas setrvání od 30 min. do 1, 2 nebo 3 hodin (meditace). Koncentrace nás vede ke znovuobjevení našeho plného potenciálu na všech úrovních vědomí: fyzického, psychického i spirituálního. V Patanjali(ho) jóga sútrách je slovo ásana užito pouze v kontextu meditativní praxe. Zatímco na definici ásany dle hatha jógy můžeme nahlížet takto:

Pozice = posiluje odolnost našeho těla v souladu s dechem

zde je již zmíněno fyzické provádění pozic

Pravidelným cvičením získáváme kontrolu nad smysly a hluboké povědomí o svém vlastním já.

Klíčovým nástrojem je dech, a to nejen na úrovni ásan, ale jógy obecně, pokud ji vnímáme jako komplexní systém učení. Podle Patanjaliho je popsaných osm stupňů způsob, jak zkrotit rozjívenou mysl a oslabené tělo. Cílem je udržení čistoty těla i mysli v rovnováze.

~

Osmidílná stezka jógy dle Patanjaliho jógasúter


Jama a Nijama jsou etické kódy, které by nás měli provázet a směrovat v každodenním životě, nejen na podložce při lekci.

Jama ∴ shrnuje pět činností, kterých bychom se měli vyvarovat. Někdy se jama označuje za zákazy. U všech pěti činností platí, že bychom je neměli dělat jak ve vztahu k druhým lidem, tak i k sobě.

Nijama ∴ na rozdíl od jamy se jedná o pět činností, které bychom měli dělat. Někdy se označují jako příkazy.

Ásana ∴ jógové tělesné pozice. Většinou bývají statické.

Pránájáma ∴ Pránájáma je práce s pránou, tedy s životní energií. Pro zjednodušení se ale obecně pránájáma vysvětluje jako dechová cvičení. Učíme se vnímat nejen dech, ale především životní sílu, a užívat ji k soustředění a plynutí.

Prátjáhára ∴ stažení pozornosti od smyslových vjemů a její obrácení dovnitř. Nejprve si věci uvědomíme, a pak si jich přestaneme všímat. Naše mysl se jimi nebude zabývat.

Dhárana ∴ koncentrace, tedy soustředění se na nějaký předmět nebo obraz. Koncentrujeme se dovnitř.

Dhjána ∴ meditace, neboli rozjímání o daném předmětu. Na rozdíl od dhárany si představujeme vnější věci a přemýšlíme o nich.

Samádhi ∴ stažení pozornosti od smyslových vjemů a její obrácení dovnitř. Koncentrace na nejvyšší princip.

Každý z osmi kroků nás může obohatit a vnitřně posílit. Primárně si na vedené lekce jógy jdeme „zacvičit“ jóga ásanu, ale i tak můžeme časem, díky hatha józe, prožít hlubší podstatu celého systému osmidílné stezky jógy (Rádžajóga) a nechat se jím inspirovat – pro lepší kvalitu života nás samých i ostatních.

~

Když už jsme ponořeni do čísla OSM…

pojďme ještě společně prozkoumat osmidílnou stezku definovanou samotným Buddhou : )

Jedná se o milou, odhlečenou formu výkladu, kterému porozumí dospělí i děti…

SPRÁVNÝ NÁHLED spočívá v tom, že život vidíme takový jaký opravdu je, ne takový, jaký si myslíme, že je, nebo jaký bychom ho chtěli mít. Přijímáme, že těžkosti jsou nedílnou součástí života.

SPRÁVNÝ ZÁMĚR – společně se spráným náhledem, je třeba prokázat správný záměr a do toho, co děláme, vložit své srdce a odhodlání a být při tom vytrvalí.

SPRÁVNÁ ŘEČ – to, jak promlouváme sami k sobě a jak jednáme s ostatními lidmi, má vliv nejenom na naše životní zkušenosti, ale také to ovlivňuje míru důvěry, jakou máme vůči ostatním lidem a nakolik věříme sami sobě. Tj. říkat pravdu a zároveň být soucitný a ohleduplný.

SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ – chováme se ke svému okolí tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. Stejnětak zacházíme s věcmi a nástroji – jako by byly naše vlastní.

SPRÁVNÉ UŽITÍ – uvědomujeme si, jaký vliv má naše práce na ostatní a okolí. Děláme vše s vědomím odpovědnosti, tak aby nic nemělo negativní dopad na lidstvo. Nedostatek úcty k životu při práci nebo hře je překážkou na cestě k osvícení.

SPRÁVNÁ SNAHA – pokud úkoly budeme plnit s trpělivostí, péčí a přimeřenou pozorností, pravděpodobně se nám bude dobře dařit. Smyslem je pěstovat si přístup radostného a vytrvalého odhodlání ve všem, co děláme. Nemusíme stále spěchat.

SPRÁVNÁ BDĚLOST – cesta ke skutečnému vnitřnímu míru vede přes soustředění na přítomnost. Nehledíme do minulosti a nevyhlížíme budoucnost. Žijeme tady a teď.

SPRÁVNÉ SOUSTŘEDĚNÍ – pokud naši pozornost nic neruší, můžeme se dobře soustředit na to, co právě děláme. Lépe se naladíme sami na sebe a na svět kolem nás – vnímáme sounáležitost s okolním světem.

Pokud byste hledali ověřený zdroj pro jógovou filozofii v českém prostředí, doporučuji prostudovat díla českého mystika a jogína Eduarda Tomáše ; )

** V tomto článku byla použita volná citace textů z knihy: Ásana, ISBN 978-80-86669-17a ***volná citace textů z knihy: Buddha at Bedtime; Dharmachari Nagaraja