Archetypy řeckých bohyní

mohou přiblížit (a rozklíčovat) neutěšené ženské pocity, které většina žen a dívek zažívá opakovaně měsíc co měsíc. Tento článek věnuji tématům ženství, PMS a menstruaci.

Pokud jdete pouze do „tělesnosti“, bude vás zřejmě zajímat závěr článku, kde uvadím typy na uvolňující jógové pozice, které nám v období menstruace pomáhají s lepším prožíváním fyzické nepohody.

Menstruace je přirozená součást každé z nás a v každé fázi ženství jsou příznaky a projevy jiné. V produktivním věku, v našem evropském formátu jsme většinou stavěny do role nebo se do této role stavíme vědomě či nevědomě sami,  jako, že se nic neděje. Některým přímo jede v hlavě myšlenka, aby se to nepoznalo a už aby to bylo za námi…. 

Možná je správný čas, trochu se zamyslet, zastavit a vysvětlit si, proč to tak příroda zařídila, abychom my ženy „jely“ na vlnách, což je ženský princip ( NE lineárně – mužský princip) a někdy i ve svitu měsíce : )

Podívejme se konkrétně, který typ bohyně s námi rezonuje, co nám může do života přinést pozitivního a na co si dát pozor.

ŽENSKÉ ARCHETYPY

Artemis

Bohyně lovu je podle bájesloví krásnou a urostlou dcerou Dia a Léty, která nikdy nemine svůj cíl. Ztělesňuje nezkrotnost a divokost přírody, ten aspekt, který nikdy a za žádných okolností nemůže být opanován. Za každou cenu Artemis zůstává věrná sama sobě. Nepotřebuje muže, ani žádnou „lepší polovičku“, aby se mohla cítit úplná. Žena – Artemis velmi vehementně a s odpovídajícím důrazem zastupuje své zájmy a cíle. Konkurence ji povzbudí k těm nejlepším výkonům. Dominatní je svoboda a nezávislost.

Manželství pro ni není ničím, o co by usilovala. Může být nezkrotnou ženou s chladnou erotikou. Sama si volí muže a po krátké době vzplanutí převažuje spíše přátelství. V mateřství se projevuje ztráta svobody, děti vychovává k brzké nezávislosti. Ale dokáže své děti bránit jako medvědice. Tento typ ženy se mnohem lépe cítí v zaměstnání než v roli hospodyně a matky. Stinnou stránkou je opomíjení mezilidských vztahů a nesmírná zloba, hněv a zlost odpovídající emocionálnímu odstupu této ženy-Artemis. Doporučení pro ženu-Artemis je s rozvahou volit své cíle, které bude sledovat a také dobře zvažovat oběti, které jim bude chtít a muset přinášet.

Pallas Athéna

Athéna přichází na svět jako dospělá žena v plné zbroji a staví světu na odiv svou zářivou krásu. Je ze všech bohyň nejvíce androgynní, je ženského pohlaví, zároveň má však vysoký podíl mužských atributů. Jejími doménami jsou plánování a praktické uvažování zaměřené na cíl. Stejně silně prožívá muže i ženu. Nepotřebuje mužského druha, který by ji odrážel vnitřního Anima. Může působit mužně, ale její chytrost a moudrost mají ženský charakter. Athéna má jednoznačně ženské tělo, což ukazuje na rovnocenné ztělesňování mužské a ženské kvality.

Charakterově je předčasně dospělá a na svůj věk i mladistvý vzhled příliš rozumná. A tak se žena-Athéna musí teprve během dospělého života dívat na svět očima dítěte. Mateřství ji nutí učit se vzpomínat na své ženské kvality. Žena-Athéna se může osvobodit přes svou slabost, jemnost a obětavost. Pokud ji mateřství mine, nijak ji to vzhledem k její činnorodosti „nepoznamená“. Doporučení pro ženu-Athénu je věnovat čas svým biologickým ženským rytmům a repektovat je.

Héra

Vládkyně Héra je spojována s velkým mateřským božstvem. Žádná jiná bohyně není představována tak pozitivně a negativně zároveň. V životě ženy-Héra cítíme rozpolcenost a ambivalenci. Héra se bez legalizovaného vztahu cítí neúplná a selhávající. Jejím ústředním bodem života je vztah k manželovi. Žena-Héra se po svatbě, po té nejdůležitější události svého života, s naprostou samozřejmostí vzdává svého života i svého povolání, aby vstoupila do služby manželství a své rodiny. Nebezpečí je, že se se svým povoláním vzdá i své identity, čímž se připraví o možnost dosáhnout toho, po čem nejvíce touží: šťastné a trvalé partnerství. Čím více partner ženu-Héru odstavuje na vedlejší kolej, tím více o něj bojuje a tím víc jej stíhá.

Štěstí a neštěstí ženy-Héry závisí na tom, jak se jí věnuje její muž.

Každá provdaná žena se dostane jako manželka do styku s archetypem Héry. Až při velké krizi se žena-Héra naučí vážit si toho, čeho se lehkovážně kdysi vzdala a nechala ležet stranou – své vlastní identity. Až ve zralejším věku se naučí, že i žena smí vést svůj vlastní život a přitom vést naplněný vztah.

Démétér

Přísluší výživa těla a je také spirituální matkou a živitelkou ducha. Démétér představuje mateřský princip na všech úrovních bytí. Pro Démétér je absolutní prioritou vztah k vlastní dceři. Ženy s tímto kmenovým archetypem pokládají své děti za to nejdůležitější a nejcennější ve svém životě. Neodolatelná síla a hluboký instinkt tlačí tento typ ženy k tomu, aby se stala matkou, co nejdříve. Nic pro ni není větším trestem, než když neotěhotní. Muž pro ni musí být v prvé řadě dobrým otcem. Nebo si vyhlédne muže, o kterého může pečovat mateřskou láskou. Démétér čerpá velkou část své sebehodnoty ze svých dětí.

Žena-Démétér tíhne k „syndromu prázdného hnízda“. Jen když vzdá svůj boj o dospělé děti a dá svému životu nový smysl, může se cítit naplněná. Být starou a moudrou spirituální učitelkou dětí, může být tato žena jen v roli babičky, která se vzdá každodenní mocenské pozice a dá šanci své dceři k růstu a dozrávání.

Persefona

Je hvězdou v oku své matky, která ji zahrunuje láskou a péčí, v dobrém zaopatření a to i bez otce. Demétér se snaží Persefoně zamést cestičku života na všech úrovních. Persefona je uloupena bohem podsvětí-Hádem, aby byl naplněn koloběh života a ona procitla z nevinnosti. Chybí ji jakákoliv vlastní iniciativa a zodpovědnost a setrvává v dětinské roli dcery. Do určitého věku je žena-Persefona snílkem, nechá za sebe všechno vyřizovat matku, rodiče. Až do doby, kdy se objeví její vysněný princ, který se záhy promění v „ropuchu“ a uvrhne ji do hluboké krize, která však dívku transformuje do role královny podsvětí.

Tento archetyp často prožívá opravdovou jízdu s noční můrou duše, z níž pak vychází jako zralá a dospělá žena. Velká citlivost a vnímavost těchto žen se stávají jejich darem a umožní jim pomáhat lidem nalézt jejich duše. Namísto prodlévání ve stavu vzletného očekávání toho, co by mohlo nastat, musí se naučit chápat svět jako úkol. Když žena-Persefona přijme své pozemské úkoly a jde cestou svého vývoje, stane se jednou z nejmoudřejších znalkyní tajemství života (smrti) a hlubokého duševního moře.

Afrodita

Nejkrásnější ze všech bohyň řeckého Olympu je „zlatě zářivá“. Je přítelkyní úsměvu, blaženosti a rozkoše lidí i bohů. Je bohyní rozkvetlé přírody, zamilovanosti a požehnané lásky. Sejtně jako bohyně Afrodita s množstvím svých milenců i žena-Afrodita miluje lásku. Je požehnána šarmem, vyzařováním a atraktivitou. Afrodita žije zcela v přítomném okamžiku a je vnímavě přístupná všemu, co se týká jejího momentálního protějšku. Žena-Afrodita se orientuje především na požitek a rozkoš. Vábí, svádí, snadno se dá svést. Pro své muže je múzou a milenkou. Za okamžiky sponntánosti a rozkoše platí vysokou cenu v podobě nechtěného těhotenství, manželství a vztahového drama.

Ani ostatní ženy nemají Afroditu právě v lásce. V její přítomnosti se obávají o věrnost svých mužů. Afrodita je dobrosrdečnou bytostí, která naslouchá hlasu svého srdce. Miluje děti a všechno, co je živoucí a životaschopné. Žena-Afrodita se musí naučit hledat zlaté jiskry nejen v očích druhých, nýbrž i ve svém nitru a změnit se ze sexuálně erotické přítelkyně, v milující ženu, bohyni lásky.

Hestiá

Nejméně známá, z velkých bohyní Olympu, která nikdy nevstoupila do žádné války ani rozepře. Hestia přísahá, že navždy zůstane pannou, svobodnou ženou, která nikdy nebude patřit žádnému muži. Uchovává si svůj vnitřní mír a čistotu. Hestia je bohyní domácího krbu. Tzn. spoutaného, uvědoměle ochraňovaného a živeného (vnitřního) ohně. Každý musí nejprvne ve svém domě (těle) zkrotit svůj vnitřní oheň a udržovat ho a zasvětit jej bohyni světla. Hestia je postavou, která si vystačí sama. Její pozornost se zaměřuje do nitra. Její archetyp je hluboký a velkolepý. Sjednocuje lidi kolem posvátného světla do jedné velké rodiny.

Na archetypu Hestiá je zvláštní, že se nesnaží citově připoutávat ke světským věcem, jako jsou majetek, postavení, prestiž, očekávání, přání a vztahy s ostatními lidmi. Je jí dopřáno získat nejvíce vnitřní svobody. Žena- Hestiá nemá žádnou personu, tzn. že ji chybí, co je individuální. Hestiá se pojí s moudrostí stáří. Nevyhýbá se výzvám a nepříjemným zkušenostem života aniž by ani na jediný okamžik z očí ztratila vnitřní světlo.

Hekaté

má mnoho společných rysů s děsivou indickou bohyní Kálí. Je spíše reprezentantkou duševní zkušenosti než postavou. Její říše se rozprostírá na nebi, na zemi i v podsvětí. Hekaté je velkou a vlivnou čarodějkou, které se dokonce obával i Zeus. Hekaté je také jako (temná) měsíční bohyně ochránkyní žen a dětí při porodu. Pomocnicí při umírání a smrti. Hekaté stojí u prahu mezi životem a smrtí. Lidé prožívající (v určitých etapách života) své vnitřní „peklo“, bloudící ve světě svých (duševních) stínů, více mrtví než živí, právě v této době volali na pomoc bohyni Hekaté, jako ochránkyni své zbloudilé duše.

* v ženských archetypech jsou použity volné citace textů od neměckého autora Rudigera Dahlkeho

Archetypem „bohyní“ projde většina z nás za život vícero, ale blízké jsou nám nakonec jeden až dva typy. Jeden bývá více dominantní.

Ta, která již má bližší zkušenost sama se sebou a ponoří se hlouběji do svého nitra, zjistí, že tělo i mysl souzní s kruhem a s vlnou.

Během jednoho měsíce můžeme cítit příliv velké energie, jindy zase úplný úbytek sil, je to naše ženská přirozenost.

Menstruační cyklus se u většiny z nás řídí podle lunárního kalendáře. Prvním dnem menstruace může být novoluní nebo úplněk. Úplňkové prožívání menstruace může být inteznivnější ale také kreativnější, jdeme více do hloubky své duše. Pokud „naše dny“ přichází na novoluní, průběh je o něco mírnější. V cyklu novu je pravděpodobnější  nové  početí, nový začátek.

Během života se cykly mohou střídat podle dlouhodobého emocionálního rozpoložení a zátěže, kterou na sebe necháme nahrnout okolím nebo si ji sami nevědomky vytváříme.

Vhodnost fyzického cvičení (praktikování ásan) je velmi individuální. Každá žena by měla intuitivně zvážit, zda je v této fázi pohyb přínosem… Obecně je doporučeno vynechat cvičení první až třetí den menstruace. Pokud se necítíme na fyzické úrovni dostatečně silné, můžeme v této době zařazovat zklidňující dechové techniky, protažení a meditaci.

Speciální jógové sestavy, které se řídí lunárním kalendářem si můžeme spolu procvičit ze záznamu >>> Moon Yoga online připravuji nebo je možné navštívit živá setkání v jurtě >>> Moon Yoga

CO ROZHODNĚ při menstruaci VYNECHÁME

  • NE ! Torzní pozice
  • NE ! Obrácené polohy
  • NE ! Hluboké záklony
  • NE ! Posilování břicha a stahování panevního dna

JEMNÁ JÓGA VHODNÁ PRO PMS A ÚLEVU OD BOLESTI

Padottanasana

Malasana

(Supta – záda jsou opřená o zem) Virasana

Upavistha Konasana

Supta Baddhakonasana

Užijte si si svou vnitřní bohyni a dovolte si své dny prožít sami se sebou v lásce, míru a bezpečí, ať jste kdekoliv ; ) Namaste!

jana yoga